Nyheter

Nyheter

Ektefellepensjon: Hva bør du vite?
1.3.2024
Informasjon
Samordningsfella
13.2.2024
Informasjon
Er du merkantil, leder, regnskapsansvarlig eller jobber med HR på din enhet?
25.1.2024
Informasjon
Endring i inntektsregelverket for folketrygdberegnet AFP
24.1.2024
Informasjon
Ny sats for pensjonistlønn
9.1.2024
Informasjon
Lovforslag om ny AFP: AFP-ordningen i offentlig og privat sektor skal bli mer lik hverandre
18.12.2023
Informasjon
Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år!
12.12.2023
Informasjon
Skatt og pensjon i desember
12.12.2023
Informasjon
Skap økonomisk trygghet som ung arbeidstaker
27.9.2023
Informasjon
Forsikringsbevis 2022
13.8.2023
Informasjon
Regulering av pensjoner fra 1. mai 2023
2.6.2023
Informasjon
Hva skiller offentlig og privat tjenestepensjon?
23.3.2023
Informasjon
Samfunnsansvar og bærekraft
23.3.2023
Informasjon
Pensjonister kan ikke lenger jobbe på kornarelaterte tiltak, MEN det finnes unntak!
5.2.2023
Informasjon
Lån og forsikring
5.2.2023
Informasjon
Skattefradrag for mottakere av AFP
5.2.2023
Informasjon
Uførefella
5.2.2023
Informasjon