Hva skiller offentlig og privat tjenestepensjon?

March 23, 2023

Tre hovedpunkter skiller de to ordningene:

Sparesatsen i offentlig sektor er 5,7 % av lønnen din inntil 7,1 G (ca. kr 842 202) og 18,1 % av lønn inntil 12 G. I privat sektor varierer sparesatsen mellom 2% og 7 % og 18,1 % av lønn inntil 12 G.

I offentlig sektor blir pensjonspengene regulert i tråd med lønns- og prisveksten, men i privat sektor blir pengene forvaltet i finansmarkedene.

I offentlig tjenestepensjon er utbetalingen livsvarig, mens den i privat tjenestepensjon har en begrenset tidsperiode (normalt 10 år). Den dagen den private pensjonskontoen er tom blir det heller ingen utbetaling.

Folketrygden er grunnmuren i vår sparing, som vist i figuren under. Legg merke til at

pensjonsopptjeningen i Folketrygden stopper ved lønn på 7,1 G (ca. kr 842 202). All annen

pensjonssparing kommer på toppen. I privat sektor har mange av bedriftene kun valgt å spare to

prosent av lønnen i den obligatoriske tjenestepensjonen, som er minimumskravet i ordningen.

Hva skjer med avkastning og regulering?

I offentlig sektor blir ikke pensjonspengene dine berørt av investeringene i aksjemarkedet.

Innskuddene, som er arbeidstakers pensjonsopptjening, samles i en beholdning som blir etter

regulert med lønnsveksten i samfunnet. Arbeidstaker vil ikke få fordelen av avkastningen som

aksjemarkedet kan gi og slipper også å forholde seg til de store svingningene.

I privat sektor vokser pensjonen din med innskudd og avkastning kun fratrukket kostnader og

gebyrer. Over tid kan avkastningen bli stor hvis aksjeandelen er høy og kostnadene lave.

Figuren viser hvordan sparesatsene er fordelt i privat og offentlig sektor. Under privat sektor vil du

se et stort felt som er forbeholdt frivillig tjenestepensjon og her er det opp til bedriften hvor mye de

ønsker å spare for sine ansatte.