Skjemaer

Skjemaer

Pensjon er den inntekten som helt eller delvis skal erstatte din lønn, eller annen inntekt fra arbeid.  Ved død kan dine etterlatte ha rett til etterlattepensjon. Last ned og fyll ut skjemaet under for å søke.

Hvis du er barn og mister en eller begge foreldrene dine, kan du få økonomisk støtte. Pensjonen skal sikre deg inntekt til å leve og bo. Last ned og fyll ut skjemaet under for å søke.

Blir du nødt til å slutte helt eller redusere stillingsstørrelsen din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon. Under finner du skjema for legeerklæring ved søknad om uførepensjon.