Om TKP

Om Trondheim kommunale pensjonskasse

TKP ble etablert i 1913, og er en selvstendig juridisk enhet under tilsyn av Finanstilsynet.

Om oss

TKP er pensjonsordningen for Trondheim kommunes arbeidstakere og andre foretak som kommunen har eller har hatt eierandel i, eller som har nær tilknytning til kommunen. Herunder er også stiftelser som også kan ha pensjonsordning i TKP.

Medlemskap

TKP er pensjonsordning for Trondheim kommunes arbeidstakere og andre foretak som kommunen har eller har hatt eierandel i, eller som har nær tilknytning til kommunen. Herunder er også stiftelser som også kan ha pensjonsordning i TKP.

Følgende enheter har sin pensjonsordning i TKP:

Enheter med aktive medlemmer:

Enheter med kun oppsatte rettigheter og/eller pensjonister:

Våre medarbeidere

Ansatt
Hilde Aunvåg
Administrerende direktør
Ansatt
Ken Wenes
Avdelingsleder
Ansatt
Audhild Fandin
Rådgiver
Ansatt
Birgit Kvamme
Rådgiver
Ansatt
Bjørn Tore Johnsen
Rådgiver
Ansatt
Erik Andreas Skjetne
Leder risikostyring og kontroll
Ansatt
Hege Langrød
Sekretær
Ansatt
Janne Øien
Rådgiver
Ansatt
Kjell Johansen
Porteføljeforvalter
Ansatt
Magne Slørdahl
Porteføljeforvalter
Ansatt
Ragnhild Hoel
Økonomisjef
Ansatt
Renate Søbstad
Rådgiver
Ansatt
Roger Skjelsvik
Finansdirektør
Ansatt
Synnøve Antonsen
Sekretær
Ansatt
Beteal Kubrom Woldeab
Regnskapsmedarbeider
Ansatt
Edvard Dahl
Jurist

Styret i TKP

Oppnevnt av Trondheim bystyre

Ansatt
Ida Miriam Espolin Johnson
Styreleder
Ansatt
Svein Sivertsen
Nestleder
Ansatt
Ferhat Guven
Styremedlem
Ansatt
Kjersti Aas
Styremedlem
Ansatt
Ragnar Torvik
Styremedlem

Oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene:

AnsattAnsatt
Roger Mogseth
Styremedlem
AnsattAnsatt
Hege Rovik
Styremedlem

Adm. direktør i TKP

Adm direktør i TKP

Hilde Aunvåg
E-post: hilde.aunvag@tkp.no

TKP i tall

Ved utgangen av 2022 har vi følgende medlemsmasse i TKP:

14 545 aktive medlemmer
37 860 fratrådte medlemmer
10 486 pensjonister
18 900 millioner kroner i forvaltningskapital

Årsrapporter

Under kan du laste ned alle våre årsrapporter i pdf-format, eller så kan du se vår nyeste rapport i digitaltformat her: Årsrapport 2022