Om TKP

Om Trondheim kommunale pensjonskasse

TKP ble etablert i 1913, og er en selvstendig juridisk enhet under tilsyn av Finanstilsynet.

Om oss

TKP er pensjonsordningen for Trondheim kommunes arbeidstakere og andre foretak som kommunen har eller har hatt eierandel i, eller som har nær tilknytning til kommunen. Herunder er også stiftelser som også kan ha pensjonsordning i TKP.

Medlemskap

TKP er pensjonsordning for Trondheim kommunes arbeidstakere og andre foretak som kommunen har eller har hatt eierandel i, eller som har nær tilknytning til kommunen. Herunder er også stiftelser som også kan ha pensjonsordning i TKP.

Følgende enheter har sin pensjonsordning i TKP:

Enheter med aktive medlemmer:

Enheter med kun oppsatte rettigheter og/eller pensjonister:

Våre medarbeidere

Ansatt
Hilde Aunvåg
Administrerende direktør
Ansatt
Ken Wenes
Avdelingsleder
Ansatt
Audhild Fandin
Rådgiver
Ansatt
Birgit Kvamme
Rådgiver
Ansatt
Bjørn Tore Johnson
Rådgiver
Ansatt
Erik Andreas Skjetne
Leder risikostyring og kontroll
Ansatt
Hege Langrød
Sekretær
Ansatt
Janne Øien
Rådgiver
Ansatt
Kjell Johansen
Porteføljeforvalter
Ansatt
Magne Slørdahl
Porteføljeforvalter
Ansatt
Ragnhild Hoel
Økonomisjef
Ansatt
Renate Søbstad
Rådgiver
Ansatt
Roger Skjelsvik
Finansdirektør
Ansatt
Synnøve Antonsen
Sekretær
Ansatt
Beteal Kubrom Woldeab
Regnskapsmedarbeider

Styret i TKP

Oppnevnt av Trondheim bystyre

Leder: Ida Miriam Espolin Johnson
Nestleder: Svein Sivertsen
Medlem: Ferhat Guven
Medlem: Kjersti Aas
Medlem: Ragnar Torvik

Oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene:

Medlem: Roger Mogseth
Medlem: Sonia Tangen

Adm. direktør i TKP

Hilde Aunvåg
E-post: hilde.aunvag@tkp.no

Fra venstre: Hilde Aunvåg, Ida Miriam Espolin Johnson, Sonia Tangen, Roger Mogseth, Svein Sivertsen, Ragnar Torvik, Kjersti Aas og Ferhat Guven

TKP i tall

Ved utgangen av 2022 har vi følgende medlemsmasse i TKP:

14 545 aktive medlemmer
37 860 fratrådte medlemmer
10 486 pensjonister
18 900 millioner kroner i forvaltningskapital

Årsrapporter

Under kan du laste ned alle våre årsrapporter i pdf-format, eller så kan du se vår nyeste rapport i digitaltformat her: Årsrapport 2022