Forsikringsbevis 2022

August 13, 2023

Mandag den 14. august vil alle våre medlemmer, enten de er i aktiv eller de har sluttet i sin stilling motta et forsikringsbevis i sin personlige digitale postkasse. Du finner dette beviset tilgjengelig inne i vår medlemsportal.

Vårt forsikringsbevis har kun til hensikt å gi deg informasjon og oversikt over ditt medlemskap i TKP. Det gir en statusoppdatering som gjelder frem til 31. desember 2022.

Dersom din arbeidsgiver har sin pensjonsordning hos TKP og du er enten i aktiv stilling, i aktiv stilling med en løpende pensjon, eller har sluttet i din tidligere stilling vil du motta denne informasjonen.

Mottar du en løpende pensjon, vil disse opplysningene ikke påvirke din nåværende utbetaling. Har du allerede oppnådd 100 % pensjoniststatus, vil du ikke motta dette forsikringsbeviset, ettersom du går inn i den neste livsfasen – pensjonisttilværelsen😊

Jobber du hos flere arbeidsgivere som har valgt TKP som sin pensjonsordning, vil du motta flere separate forsikringsbevis.

Har du spørsmål til dine medlemsopplysninger?

Ta en titt i vår medlemsportal under «stillingshistorikk». Her vil du finne detaljer om lønn, pensjonsgivende tillegg, stillingsprosent og aldersgrense tilknyttet din nåværende eller tidligere stilling. Disse opplysningene er innrapportert til TKP av din nåværende, eller tidligere arbeidsgiver. Hvis du mener at disse opplysningene er feilaktige, ber vi deg om å kontakte din nåværende eller tidligere arbeidsgiver for å få korrigert dette. Arbeidsgiver vil eventuelt ta kontakt med TKP, for en korrigering.

Vær oppmerksom på at de opplysningene du ser i vår medlemsportal i dag, gjelder frem til 14. august 2023.