Samordningsfella

February 13, 2024

Adresseavisen har nylig publisert en rekke artikler som belyser utfordringer knyttet til den såkalte «samordningsfella».

Politikerne har i økende grad oppfordret oss til å jobbe lenger, med argument om at velferdsstaten trenger vår arbeidskraft. "Samordningsfella” oppsto etter pensjonsreformen i 2011.

Målet med reformen var å sikre et bærekraftig pensjonssystem for fremtiden. Det ble innført fleksibelt uttak av alderspensjon fra Folketrygden fra 62 år og justeringer i bruttogarantien for offentlig ansatte. Det vil si at alle ansatte i offentligsektor fikk en garanti på 66 prosent av lønn i pensjon, inkludert både tjenestepensjon og folketrygd, ved full opptjening fra offentlig sektor. Fra fylte 67 år er det ikke lønnsomt å jobbe, for gitte årskull.

Du blir ekstrastraffet om du har tatt ut alderspensjon fra Folketrygden og fortsetter å stå i jobb. Har du derimot ikke tatt ut din alderspensjon fra Folketrygden og fortsetter å jobbe, vil din alderspensjon hos Folketrygden fortsette å øke selv om din alderspensjon hos TKP kan risikere å gå i null. Venter du med å ta ut alderspensjon fra Folketrygden vil du ikke tape pensjon, selv om alderspensjonen fra TKP blir mindre jo lenger du jobber etter fylte 67 år.

Det som ikke har vært tydelig kommunisert i avisartiklene fra Adressa, er hvilke årskull disse endringene gjelder for, og hva som er årsaken til at samordningsfella oppstår.Pensjonsreformen fra 2011 gjelder for årskullene 1954 til 1962. Imidlertid vil også de som er født i 1953 og tidligere bli påvirket dersom de velger å fortsette i sin offentlige stilling etter fylte 67 år.

For de yngre årskullene, født i 1963 eller senere, ble det innført et nytt pensjonsregelverk fra 1. januar 2020. For disse gruppene lønner det seg å jobbe lengre for å oppnå en god pensjon.

Vår oppgave som pensjonsleverandør er å gi våre medlemmer god og informativ veiledning. Dette gjøres gjennom vår nettside, kurs, individuelle samtaler og informasjonsskriv.

Uansett hvilket årskull du tilhører, er det viktig å ta informative valg før du tar en beslutning. Pensjon er din forsikring for fremtiden, og det er avgjørende å forstå hva som gjelder for deg, før du bestemmer deg for å slutte i jobben.