Feriepenger, skatt og utbetaling av pensjon i juni måned

June 12, 2024

Sommeren er endelig her. Mange lurer da på feriepenger, skatt og utbetaling av pensjon i juni måned. Det er ikke feriepenger på pensjonsutbetalingene. Det betyr at du får vanlig utbetaling også i juni. Pensjonen blir utbetalt 12 juni.

Det er vanlig skattetrekk for AFP, alders- og etterlattepensjon i alle årets måneder bortsett fra desember. Men for uførepensjon er det ikke skattetrekk i juni.  

Vi ønsker deg en fin sommer!