Skatt og pensjon i desember

December 12, 2023

Er du alderspensjonist, har AFP eller ektefellepensjon er utbetalingen i desember skattefri. Er du uførepensjonist er det halv skatt i desember. Pensjonsutbetalingen kommer den 12. desember.

Du kan lese mer om skatt og pensjon hos Skatteetaten.no

Har du en ytelse fra NAV kan du lese om skatt på ytelsene fra NAV

Kildeskatt - bosatt i utlandet

For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skattetatens nettsider.

Skattetrekk på pensjon

Trondheim kommunale pensjonskasse beregner ikke skatten. Vi mottar alle skatteopplysninger elektronisk fra Skatteetaten. Du må kontrollerer at Skatteetaten har korrekt skattekort registrert på deg. Det kan du gjøre ved å gå inn via Skattetatens sider.

Ekstra skattetrekk

Har du allerede frivillig igjangsatt faste skattetrekk utover ordinær skatt, vil disse bli videreført i 2024. Gi beskjed om du vil endre eller stoppe ekstra skattetrekk fra 2024.

Kilde: Skatteetaten