Pensjonsoversikten publiseres i vår medlemsportal nå i juni

June 6, 2024

Årets pensjonsoversikt til alle våre medlemmer blir publisert i vår medlemsportal nå i juni.

Den gir en oppdatert status på din pensjonsopptjening i Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP) og inneholder informasjon om dine rettigheter til:

- Alderspensjon

- Uførepensjon

- Ektefellepensjon

- Barnepensjon

I tillegg til andre relevante ytelser:

- AFP-livsvarig

- Betinget tjenestepensjon

Det er viktig å sjekke at opplysningene i oversikten er korrekte, spesielt hvis det har vært endringer i lønn eller stilling. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å ta en gjennomgang av de registrerte opplysningene for å sikre at informasjonen er oppdatert og nøyaktig. Du kan logge deg inn i vår medlemsportal for å se hva arbeidsgiver har registrert på deg dersom du fortsatt er i aktiv stilling.

Er du folkevalgt med medlemstid før 01.01.2014, vil du få pensjonsoversikten publisert i medlemsportalen i slutten av juli måned. Du vil dessverre ikke kunne se din opptjening i vår medlemsportal grunnet andre beregningsregler. En oversikt over din medlemstid per 31.12.2013 i den gamle folkevalgtordningen kan du se i fjorårets tilsendte pensjonsoversikt/forsikringsbevis.

NB!

Lønn som er endret etter 01.04.2024 er IKKE oppdatert i TKP sin database, siden vi mottar nye lønnsdatafiler etter kvartalets slutt.