Pensjonister kan ikke lenger jobbe på kornarelaterte tiltak, MEN det finnes unntak!

February 5, 2023

Hvem gjelder dette for?

Dette gjelder kun for alders- og AFP-pensjonister.

De koronarelaterte tiltakene ble avsluttet 31.08.2022.

Alle som jobber på ordinærevilkår fra 01.09.2022 vil få et inntrekk i sin pensjon. Jobber du i 100 % stilling i tillegg til at du mottar en pensjon, vil du risikere at din pensjon vil stoppes og den kan bli omregnet på nye vilkår.

Du kan lese mer om hva Stortinget har vedtatt her:

Stortinget har vedtatt å forlenge dette unntaket frem til 1. september 2022.

UNNTAK:

KS – Særskilt pensjonistavlønning


Partene i kommunal sektor skrev 9. september 2022 protokoll om pensjonister, TISK-tiltak og vaksinering som følge av koronapandemien uten å tape pensjon
Kommuner kan ha behov for ekstra bemanning for å håndtere oppskalering av TISK-tiltak eller vaksinering som følge av koronaepidemien.

Fra 10. september 2022 kan pensjonert personell motta en særskilt fastsatt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjonen reduseres.


KS vurderte at det fremdeles kunne oppstå en presset bemanningssituasjon i kommunene som følge av koronapandemien etter 1. september 2022, og henvendte KS seg til Arbeids- og inkluderingsdepartementet 24. august 2022 og ba dem vurdere muligheten for en ny ordning for pensjonert personell.


AID gjorde 2. september 2022 nødvendig forskriftsendring for at partene i kommunesektoren kunne avtale en særskilt pensjonistlønnssats, og det har partene inngått avtale om med virkning fra 10. september s.å.


Pensjonistlønnssatsen er avtalt å være 300 kroner pr faktisk arbeidet time. Pensjonistlønnssatsen gjelder alt nødvendig personell, og er ikke avgrenset til helsepersonell.

Ordningen gjelder til 31.12.2022.

Pensjonister kan jobbe med ukraniske flyktninger uten avkortning i sin pensjon

Les mer om dette inne på regjeringen.no