Regulering av pensjoner fra 1. mai 2023

June 2, 2023

Hvert år reguleres alle pensjoner. Grunnlaget for årets regulering ble vedtatt av Regjeringen i mai, og nytt grunnbeløp ble 118 620 kr, som gir en økning på 6,41 prosent.

Vær oppmerksom på at TKP i år vil regulere alle pensjoner i juli. Dette gjøres med en eventuell etterbetaling fra mai 2023.

Du kan lese mer om årets trygdeoppgjør på Regjeringen.no.