chevron
Alt om pensjon

Alt du trenger å vite om pensjon


Pensjon er den inntekten som helt eller delvis skal erstatte din lønn, eller annen inntekt fra arbeid. De fleste forbinder pensjon med det å slutte i jobben på grunn av alder, men skulle du bli syk og havne utenfor arbeidslivet kan du få innvilget en uførepensjon. Dine etterlatte kan ha rett til etterlattepensjon.
AlderspensjonAvtalefestet pensjon (AFP)UførepensjonEtterlattepensjon
grandmother-grandchild

Alderspensjon

Alderspensjon fra TKP kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden.

Avtalefestet pensjon (AFP)

AFP for offentlig ansatte som er født i 1962 eller tidligere er en førtidspensjon du kan få fra du er mellom 62-67 år. Du må redusere stillingen din for å ta ut AFP. I tillegg er det andre vilkår som må oppfylles for å gå av med AFP.

Logg inn for å se hvor mye du kan få i vår pensjonskalkulator.

Les mer
old-man
active-student

Uførepensjon

Blir du nødt til å slutte helt eller redusere stillingsstørrelsen din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon. Utbetaling av uførepensjon skjer som regel først når du har vært sykemeldt i ett år.

Les mer

Etterlattepensjon

Gjenlevende ektefelle etter et medlem i pensjonskassen kan ha rett til ektefellepensjon. Når et medlem i pensjonskassen dør, har gjenlevende barn rett til barnepensjon. Barnepensjonen løper til den måneden barnet fyller 20 år.
Vi gjør oppmerksom på at det er ventet nytt regelverk som gjelder etterlattepensjon fra tidligst 01.01.24.

Les mer
cozy-family

Pensjonsordboken

Usikker på hva ulike begreper betyr? Pensjonsordboken vår forklarer begreper som AFP, særaldersgrense, levealdersjustering og mer.

Se hele pensjonsordboken

Våre mest stilte spørsmål om pensjon