Alderspensjon for deg født mellom 1943 og 1953

Alderspensjon for deg født mellom 1943 - 1953

Alderspensjon fra TKP er en livsvarig ytelse, som løper fra første dag etter at lønn fra din arbeidsgiver er stanset.
Hvor mye du får i alderspensjon fra den offentlige tjenestepensjonsordningen (TKP) avhenger av hvor mye du får i alderspensjon fra folketrygden (NAV).