Etterlattepensjon

Etterlattepensjon

Hvem har rett til ektefellepensjon og barnepensjon?
Søk om ektefellepensjonSøk om barnepensjon

Etterlattepensjon

Det kommer nye regler for etterlattepensjon, les mer her Regjeringen.no

Unntak

Hvis du som medlem dør innen ett år etter innmelding i TKP eller innen ett år etter at ekteskapet ble inngått, har din ektefelle ikke rett til ektefellepensjon.

Dette unntaket gjelder kun hvis dødsfallet skyldes sykdom som en av ektefellene kjente til før innmeldingen eller ekteskapsinngåelsen.

Utbetaling av ektefellepensjon opphører dersom gjenlevende ektefelle inngår nytt ekteskap, men starter igjen dersom det nye ekteskapet opphører ved død eller skilsmisse.