Alderspensjon for deg født mellom 1954 og 1958

Alderspensjon for deg født mellom 1954 - 1958

Alderspensjon fra TKP er en livsvarig ytelse, som løper fra første dag etter at lønn fra din arbeidsgiver er stanset. Hvor mye du får i alderspensjon fra den offentlige tjenestepensjonsordningen (TKP) avhenger av hvor mye du får i alderspensjon fra folketrygden (NAV).