Uførepensjon

Uførepensjon

Blir du nødt til å slutte helt eller redusere stillingsstørrelsen din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon. Utbetaling av uførepensjon skjer som utgangspunkt først når du har vært sykemeldt i ett år.

For å søke om uførepensjon, må du sende oss søknadsskjema. Dersom vi trenger ytterligere legeopplysninger fra deg vil vi ta kontakt med deg og du vil få tilsendt et eget skjema.

Uførefella
Det er viktig å være klar over at det å motta en uførepensjon over lengre tid fra bare TKP vil gå utover din fremtidige opptjening til en alderspensjon.

En uførepensjon fra TKP på under 50 prosent er ikke pensjonsgivende inntekt som gir opptjening i Folketrygden. Du får kun opptjening fra den aktive delen av din stilling hos Folketrygden.

Det er vanskelig for TKP å måle dette tapet rent økonomisk.
Logg inn
Søk her