Pensjonsregelverket

Pensjonsregelverket

Ulike pensjonsregelverk for ulike årskull.

Fra 1.1.2020 ble det innført et nytt pensjonsregelverk for de årskullene som er født fra og med 1963.

Årskullene fra og med 1963 vil få sin pensjon beregnet etter to ulike pensjonsregelverk. Gammel opptjening ble avsluttet 31.12.2019 og ny opptjening fra gjelder 1.1.2020.

Pensjonsregelverket for offentlig tjenestepensjon kan du lese mer om i SGS 2020.

Formålet til SGS 2020 er å gjøre bestemmelsene mer tilgjengelige for både arbeidstakere og arbeidsgivere, slik at rettighetene til arbeidstakere skal være lettere å ivareta for arbeidsgiver.

Du kan også lese mer om pensjon på NAV sine sider.