Inntekt ved siden av pensjon

Inntekt ved siden av pensjon

Det er viktig å være klar over at arbeid etter uttak av pensjon innenfor offentlig sektor har visse begrensninger.

AFP folketrygdberegnet
Du kan tjene inntil kr 30 000 brutto pr kalenderår (inklusive feriepenger). Det kalles et toleransebeløp.

AFP tjenestepensjonsberegnet
Du kan jobbe så mye du vil i privat sektor uten å få pensjonen din redusert. I offentlig sektor kan du jobbe på pensjonistvilkår og tjene så mye du vil uten å få en avkorting i din pensjon.

Alderspensjon
Du kan jobbe så mye du vil i privat sektor uten å få pensjonen din redusert. I offentlig sektor kan du jobbe på pensjonistvilkår og tjene så mye du vil uten å få en avkorting i din pensjon.

Uførepensjon
Her må du forholde deg til den inntektsgrensen du fikk oppgitt i vedtaksbrevet ditt.

Sparegris

Pensjonistvilkår

En ansatt som jobber på pensjonistvilkår, skal ikke innmeldes i TKP. Pensjonistvilkår har en egen lønnart i lønnssystemet og skal derfor ikke innrapporteres til TKP.

Pensjonisten jobber på en fast timesats, hvor denne satsen justeres en gang pr år.

Link til oppdatert timesats finner du her inne i Statens Personalhåndbok 2023.