Innrapportering av lønnsdata

Innrapportering av lønnsdata

Rett pensjon til rett tid er den ansattes rettighet. Derfor er innrapporteringen av lønn til pensjonsleverandør viktig.

Pensjonsregelverket for offentlig tjenestepensjon kan du lese mer om i SGS 2020.

Bytte av lønnsleverandør?
Ved bytte av lønnsleverandør er det svært viktig at TKP, som en pensjonsleverandør blir involvert i prosessen.

Nye lønns- og stillingopplysninger oversendes på fil formatet til KLP. Er det usikkerhet rundt hvordan KLP -formatet er satt opp, ta kontakt med TKP for mer informasjon.

Alle lønnsdata må oppgis i årsbeløp (hovedlønn, pensjonsgivende tillegg og deltidsprosent).

Slik beregnes deltidsprosenten for de timeansatte

Når en ansatt blir inn og utmeldt hos TKP er det viktig å være klar over hvordan deltidsprosenten beregnes for kvartalet.

Dette gjelder kun de ansatte som jobber timer, eller de som har timer i tillegg til en liten deltidsprosent.

Ferieukene skal også hensynstas i beregningen og det er viktig å merke seg at det er ulik nevner for de over eller under 60 år.

46 uker legges til grunn ved fylte 60 år, eller eldre og 47 uker legges til grunn for alle som er yngre enn 60 år.

37,5 timers uke
(Antall timer jobbet i det faktiske kvartalet / 487,5 time) x (52 uker / ferieuker) = Deltidsprosenten for antall timer jobbet

35,5 timers uke
(Antall timer jobbet i det faktiske kvartalet / 461,5 time) x (52 uker / ferieuker) = Deltidsprodsenten for antall timer jobbet

33,5 timers uke
(Antall timer jobbet i det faktiske kvartalet / 435,5 time) x (52 uker /ferieuker) = Deltidsprosenten for antall timer jobbet

NB!
Har den ansatte en liten fast deltid i tillegg, så skal den faste deltiden plusses på deltidsprosenten fra antall timer jobbet.

F.eks. 40 prosent fast deltid + 3,5 prosent kun timer arbeidet= 43,5 prosent som innrapporteres i det nevnte kvartalet.

Nevneren i ferieuker er satt ut i fra om den ansatte er over eller under 60 år. For de over 60 år benyttes 46 (52 uker - 6) og for de under 60 år benyttes 47 (52-5)

Eksempel:

(150 timer jobbet i kvartalet / 487,5 time) x ( 52 / 47) = 34,04 % jobbet i et kvartal