Innmelding, utmelding og etterinnmelding av ansatt til TKP

Innmelding, utmelding og etterinnmelding

Alle ansatte innmeldes fra den første timen de arbeider.

Faste ansatte med en fast deltidsprosent innmeldes fra den datoen de mottar lønn og utmeldes den datoen lønnen opphører.

Timeansatte, og de som har ekstratimer i tillegg til en fast stillingsprosent i løpet av et kvartal, innmeldes fra den 1. i kvartalet de jobber og utmeldes den siste datoen i kvartalet.

Etterinnmelding

Er innrapporteringen fra tidligere mangelfull i form av at en ansatt er blitt avglemt i rapporteringen til TKP, må arbeidsgiver oversende en bekreftelse på manglende periode, hovedlønn og pensjonsgivende tillegg for den ansatte.

TKP sørger for oppdatering av medlemskap og vil fakturere enheten det gjelder for tapet av manglende betalt pensjonspremie, for den tapte perioden.