Din oppgave når en ansatt har søkt om pensjon

En ansatt har søkt om pensjon

Alle søknader om pensjon gjøres elektronisk via vår medlemsportal.

Før en ansatt søker om pensjon er det viktig at sluttdatoen for uttak er vedtatt i samråd med arbeidsgiver. Den ansatte må si opp sin stilling før uttak av pensjon kan iverksettes.

Frist for innsendelse av en søknad er satt til tre måneder før ønsket uttak av pensjon.

Arbeidsgiverportalen

Du som arbeidsgiver har tilgang til vår arbeidsgiverportal.

I det en ansatt søker om uttak av pensjon vil du som arbeidsgiver bli bedt om å fylle ut arbeidsgivererklæringen elektronisk.

Det er den som har tilgang til vår arbeidsgiverportal, som vil motta en e-post med nødvendig informasjon og som må inn i portalen for å godkjenne søknaden for en av sine ansatte.