Avtalefestet pensjon

Avtalefestet pensjon (AFP)

AFP for offentlig ansatte som er født i 1962 eller tidligere er en førtidspensjon du bare kan få mellom 62 og 67 år.

Du kan gå av og ta ut AFP tidligst fra og med måneden etter at du fyller 62 år. De fleste som går av med AFP får mellom 50 og 70 prosent av lønnen utbetalt i AFP. Logg inn for å se hvor mye du kan få i vår pensjonskalkulator.