Snart pensjonist

Snart pensjonist

Sjekk ut din pensjon i vår pensjonskalkulator. Her vil du få en oversikt over din pensjon fra folketrygden og TKP. Har du opptjening fra andre pensjonsordninger i det offentlige må du selv legge til disse inne i vår pensjonskalkulator. Skulle du ha opptjening fra det private, så kommer dette i tillegg til den offentlige pensjonsavtalen din.

Prøv vår pensjonskalkulator

Våre råd til deg

Ønsker du å fratre din stilling er det lurt å ta en prat med din arbeidsgiver før du sender inn en søknad om uttak av pensjon. Du og din arbeidsgiver må bli enige om hvilken dato du ønsker å fratre din stilling. Når dette er gjort fyller du ut et søknadsskjema, som du finner inne på vår nettside. Er det snakk om uttak av alderspensjon fra folketrygden må du selv søke via NAV. Hos TKP er det kun uttak av pensjon fra den offentlige pensjonsordningen du kan søke om uttak fra.