Nyansatt

Hvilke valg påvirker pensjonen?

Pensjon, hva er det? Tipper du er litt der. Pensjon er noe du ikke har tenkt så mye på før nå.

Er du ansatt i Trondheim kommune er du også medlem av Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP). En offentlig pensjonsordning er en trygg ordning, som varer livet ut. Her opparbeider du deg rett til alderspensjon, uførepensjon, AFP, AFP-tillegg, ektefelle- og barnepensjon.

Utbetaling resten av livet

Den offentlige tjenestepensjonen er en livsvarig ytelse. Det vil si at du vil motta en utbetaling fra pensjonsordningen din fra du går av og resten av livet. I en privat tjenestepensjon får du som regel utbetalt pensjonen i løpet av en 10 års-periode. Dette er en viktig forskjell mellom den private og den offentlige tjenestepensjonen.

Viktige valg å tenke over

Pensjonssystemet er bygd opp slik at dine valg av jobb gjennom livet, påvirker hva du vil få utbetalt i pensjon. Du må velge det som er riktig for deg, men det kan være lurt å vite litt om hvordan ulike valg påvirker pensjonen din. Et viktig valg du må tenke over: Jo mer du jobber og jo mer du tjener, jo mer vil du få i pensjon. Livet endrer seg og plutselig står du overfor valg som kan påvirke økonomien din i fremtiden. Det kan derfor være lurt å kjenne til de situasjonene som vil møte deg.