Langvarig syk eller skadet

Hvis du blir langvarig syk eller skadet

Jobber du i det offentlige og blir syk, kan du ha rett på uførepensjon og med et barnetillegg dersom du har barn under 18 år. Etterlater du deg ektefelle og evt. barn under 20 år når du dør så får de utbetalt en etterlattepensjon. I det private er det opp til den enkelte arbeidsgiver å tilby denne typen goder.