I permisjon

Permisjon

Permisjon med lønn vil ikke få noen konsekvens for din pensjonsopptjening. Tar du ut permisjon uten lønn vil dette være en pause fra din pensjonsopptjening.

Videreutdanning

En pause fra jobben vil også være en pause fra pensjonsopptjeningen din. Men fører videreutdanningen til høyere lønn, eller at du kan jobbe lenger trenger det ikke å være negativt.

Jobbe deltid eller redusert

Å jobbe deltid eller redusert vil gi mindre inntekt og dermed påvirke pensjonen din. Både den delen fra Folketrygden og fra arbeidsgiver vil bli påvirket av en lavere inntekt. Pensjon beregnes kun av din egen inntekt, så er du hjemmeværende mens ektefelle tjener godt, opparbeider du deg svært lite til egen pensjon.

Gjeld og spare selv?

Hvor stor gjeld du har og om det er behov for å spare selv er også viktig å tenke på før du blir pensjonist. Er du ikke fornøyd med å få utbetalt mellom 40 og 66 prosent av lønnen din som pensjonist, kan det være lurt å gjøre noen grep før det er for sent.