Født i 1963 eller senere

Alderspensjon for deg født i 1963 eller senere

Stortinget har vedtatt endringer i regelverket for offentlig tjenestepensjonsordning. Det nye regelverket omfatter alderspensjon og AFP og gjelder for deg som er født i 1963 eller senere.

Dette gjelder deg som er ung og får hele din pensjonsopptjening i offentlig tjenestepensjon etter 2020, og ingenting fra pensjonsordninger som gjaldt før 2020 eller fra overgangsordninger.

Din pensjon kalles for påslagspensjon eller alderspensjon fra 2020. Fra 2020 starter du opptjening til alderspensjon i en «alleårsmodell» og får mer fleksibilitet.

Du tjener opp alderspensjon til du blir 75 år om du fortsetter å jobbe. Pensjonen kan tas ut mellom 62 og 75 år og den blir ikke avkortet mot lønn. Den årlige pensjonen blir vesentlig større om du utsetter uttaket.

Pensjon fra den nye ordningen skal beregnes uavhengig av folketrygden (NAV), og blir derfor kalt påslagsordningen.

Pensjonsopptjeningen blir fra 2020 svært lik reglene for folketrygden for de som er født i 1963 eller senere, men satsene for opptjening er forskjellig.

  • Alderspensjonen tjenes opp ved at 5,7 prosent av pensjonsgrunnlaget (lønn) fra 0–12 G (ca.1.423.440 kroner pr. 01.05.23) legges i en pensjonsbeholdning for tjenestepensjonen
  • Det er en tilleggssats på 18,1 prosent for pensjonsgrunnlag (lønn) du har mellom 7,1 G (ca. 842.202 kroner pr. 01.05.23) og 12 G. Opptjeningen er høy fordi du ikke får opptjening i folketrygden utover 7,1 G.

G står for folketrygdens grunnbeløp og er på 118.620 kroner (01.05.23).