Særaldersgrense

Noen stillinger har lavere aldersgrense enn 70 år. Dette kaller vi særaldersgrense.