Overgangstillegget

For å få overgangstillegg må du være født mellom 1963-1970 og ha minst 15 års tjenestetid. Du må dessuten slutte i stilling som gir rett til offentlig tjenestepensjon. Dette tillegget utbetales bare mellom 62-67 år og kan ikke tas ut delvis.