Overføringsavtalen

Har du vært medlem av flere offentlige pensjonsjonsordninger vil den norske overføringsavtalen sikre at de ulike periodene med medlemstid blir slått sammen.

Den norske overføringsavtalen er inngått mellom norske kommunale pensjonskasser og andre leverandører av offentlige tjenestepensjonsordninger og andre lovfestede pensjonsordninger.

Overføringsavtalen innebærer at dersom du tidligere har opptjente rettigheter i andre ordninger blir disse overført til den siste og utbetalende ordningen når du pensjonerer deg. Beregninger skal foretas av den siste ordningen. Dette medfører at du som pensjonist kun skal forholde deg til siste ordning som krever refusjon fra de andre ordningene.

Les mer om overføringsavtalen her https://www.spk.no/Ord-og-uttrykk-om-pensjon/Overforingsavtalen/