Garantitillegg

Om alderspensjonen din etter levealdersjustering og samordning blir lavere enn 66 prosent får du et garantitillegg som sikrer deg 66 prosent likevel. For årskullene 1959 – 1962 skal denne garantien fases ut, mens årskullene 1963 – 1967 får en kompensasjon basert på pensjonsgrunnlaget, opptjening før 2011 og årskullet.