Fleksibelt uttak av alderspensjon

Ble innført 1. januar 2011 og innebærer at du har mulighet til å starte utbetaling av alderspensjon fra 62 år fra NAV. For å kunne starte uttak av alderspensjon fra folketrygden må du oppfylle visse vilkår.