Barnetillegg

Dersom du som pensjonist forsørger barn under 18 år, kan du ha krav på tillegg i pensjonsutbetalingen.

Barnetillegg ved alderspensjon

For hvert barn utgjør barnetillegget 10 prosent av bruttopensjonen. Pensjonen inkludert tillegg for barna kan ikke overstige 90 prosent av pensjonsgrunnlaget. Barnetillegget stanser måneden etter barnet fyller 18 år og kan ikke forlenges.

Barnetillegget skal ikke samordnes med ytelser fra folketrygden.

Barnetillegg ved uførepensjon

For hvert barn som du forsørger, får du et barnetillegg på 4 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G. Samlet barnetillegg kan ikke overstige 12 % av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G.

Barnetillegget blir redusert dersom du ikke har full opptjeningstid eller hel uførepensjon.

Barnetillegget stanses måneden etter at barnet fyller 18 år.